De Purpose scan: 

een emotioneel contract.

In selectie procedures wordt nog vaak gebruik gemaakt van persoonlijkheids- en drijfveren testen. Organisaties hopen zo inzicht te krijgen in het gedrag en de motivaties van de (potentiële) kandidaat. Op basis van de uitkomsten wordt ingeschat of de kandidaat goed zal kunnen functioneren binnen de organisatie. De voorspellende waarde van deze tests op toekomstig gedrag blijkt echter laag. Mensen zijn slechts zeer beperkt instaat objectief en rationeel te oordelen over het eigen gedrag. De uitkomsten van deze testen zeggen vaak meer over hoe mensen zichzelf willen zien of graag gezien willen worden. Het grootste deel van ons gedrag wordt echter gedreven door ons onbewuste en blijft daardoor voor onszelf verborgen. Onze emoties spelen hier de dominante rol en bepalen ons gedrag (o.a. de Brein machine, MarkNelissen, het slimme onbewuste, Ap Dijksterhuis)

Emotie is afgeleid van het Latijnse emovere, wat betekent in beweging zetten

De purpose scan creëert op een unieke wijze inzicht in deze diepere lagen van ons brein. Er wordt zichtbaar welke overtuigingen, waarden en gedragsprogramma’s in het onbewuste verborgen zijn. De vragen maken gebruik van het associatieve karakter van ons onbewuste brein, waardoor de antwoorden niet te manipuleren zijn. De purpose scan richt zich zo op de ‘binnenkant’ en maakt zichtbaar wat de kandidaat écht beweegt. Om te kunnen vaststellen of de kandidaat blijvend succesvol en loyaal zal zijn binnen de organisatie, wordt de scan ook gebruikt om de ‘binnenkant’ van het betreffende bedrijfsonderdeel in kaart te brengen. Zo kan worden vastgesteld of waarden en gedragspatronen met elkaar matchen. 

De purpose scan is een unieke scan die al meer dan 10.000 keer succesvol is toegepast. Daarnaast is de scan heel eenvoudig online in te vullen. 

Using Format