Individu

Work2Fit richt zich op persoonlijke groei, meer werkplezier en een effectievere inzet van competenties in de huidige of toekomstige werkomgeving. In mijn werk en in mijn rol als coach heb ik zelf ervaren dat een dieper inzicht in je motivaties, maar ook in eigen ingeslepen gewoonten en routines, daarvoor noodzakelijk is. In mijn aanpak verkennen we (verborgen) motieven, waarden en overtuigingen, die onbewust je gedrag voor een groot deel beïnvloeden. 

In veel bedrijven wordt nog gebruik gemaakt van traditionele testen, die zich richten op persoonlijkheidskenmerken en drijfveren. Uit veel onderzoek blijkt dat de voorspellende waarde van deze aanpak te wensen overlaat. De inzichten blijven namelijk teveel aan de oppervlakte. Wij zijn als mensen namelijk slechts beperkt instaat objectief en rationeel te oordelen over ons eigen gedrag. Dat komt omdat circa 90% van ons gedrag gedreven wordt door ons onbewuste waar onze emoties een dominante rol spelen. Deze zijn voor jezelf en eerder genoemde traditionele testen niet toegankelijk.

Dat maakt mijn aanpak uniek. Work2Fit werkt met de purpose scan, een sterk associatief instrument dat doordringt in het onbewuste en zichtbaar maakt wat anders verborgen blijft. Deze inzichten bieden hulp om belemmeringen voor je persoonlijke groei, je werk plezier en je effectiviteit weg te nemen. 

De purpose scan is al meer dan 10.000 keer succesvol is toegepast en is heel eenvoudig online in te vullen. Het maken van de test duurt maximaal 15 minuten.

Resultaten worden in kaart gebracht op drie niveaus zodat jouw coachingsvraag goed beantwoord kan worden:

Emotie is afgeleid van het Latijnse emovere, wat betekent in beweging zetten.

Aanpak

Als je kiest voor Work2Fit ben je verzekerd van een empathische coach met een brede ervaring in het bedrijfsleven en die gericht is op concreet resultaat. Het gezamenlijke traject ziet er als volgt uit:

1.    Intake
Samen bespreken we je coaching vragen en help ik je die verder scherp te krijgen. Na de intake vul je de scan online in.
+ 2 weken

2.    Feedback
We bespreken de uitkomsten van de scan, gaan we dieper in op je coaching vragen en proberen we die samen te beantwoorden. Op basis hiervan word je instaat gesteld de volgende stappen te zetten in je loopbaan.
+ 3-4 weken

3.    Opvolging
Tijdens onze bijeenkomst staan we stil bij de belangrijkste conclusies uit de scan en hoe het lukt om deze in de praktijk toe te passen zoals in het feedback gesprek besproken. Vragen die je nog hebt of obstakels die je nog ervaart bespreken we samen, waarna je hiermee verder aan de slag kunt. Aan het einde van het traject ontvang je een volledig feedback rapport waarin alle inzichten nogmaals na te lezen zijn.

De totale kosten van dit traject: 1.250,- euro. 

Using Format