Talenten selecteren en binden: 

een nieuwe aanpak.

Nog nooit was het zo moeilijk voor organisaties om talentvolle werknemers te werven en nog lastiger om ze vervolgens te behouden. Talenten zijn kritisch en hebben volop keus in de huidige markt. De gevoelde match tussen de eigen wensen, overtuigingen en waarden met de bedrijfscultuur wordt meer en meer doorslaggevend. Hoewel vele organisaties hier intussen van overtuigd zijn, ontbreekt het vaak aan een praktische en effectieve invulling hiervan. Met als consequentie dat het onderscheid nog steeds gezocht wordt in het financiële en bijkomende secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit onderscheid is niet duurzaam, is kostenverhogend en doet te weinig voor het behoud van talenten. Een mismatch verhoogt de kosten nog verder aangezien het verlies van een talent binnen 3 jaar al snel oploopt tot gemiddeld 100.000 euro.

Inzicht in de fit tussen de werkgever en (potentiële)werknemer is dan ook cruciaal. Er is nu een praktische en effectieve manier om te voorspellen hoe goed deze fit is voor zowel de korte als lange termijn: The purpose scan.

Purpose Scan

In selectie procedures wordt nog vaak gebruik gemaakt van persoonlijkheids- en drijfveren testen. Organisaties hopen zo inzicht te krijgen in het gedrag en de motivaties van de (potentiële) kandidaat. Op basis van de uitkomsten wordt ingeschat of de kandidaat goed zal kunnen functioneren binnen de organisatie. De voorspellende waarde van deze tests op toekomstig gedrag blijkt echter laag. Mensen zijn slechts zeer beperkt instaat objectief en rationeel te oordelen over het eigen gedrag. De uitkomsten van deze testen zeggen vaak meer over hoe mensen zichzelf willen zien of graag gezien willen worden. Het grootste deel van ons gedrag wordt echter gedreven door ons onbewuste en blijft daardoor voor onszelf verborgen. Onze emoties spelen hier de dominante rol en bepalen ons gedrag (o.a. de Brein machine, MarkNelissen, het slimme onbewuste, Ap Dijksterhuis)

Emotie is afgeleid van het Latijnse emovere, wat betekent in beweging zetten

De purpose scan creëert op een unieke wijze inzicht in deze diepere lagen van ons brein. Er wordt zichtbaar welke overtuigingen, waarden en gedragsprogramma’s in het onbewuste verborgen zijn. De vragen maken gebruik van het associatieve karakter van ons onbewuste brein, waardoor de antwoorden niet te manipuleren zijn. De purpose scan richt zich zo op de ‘binnenkant’ en maakt zichtbaar wat de kandidaat écht beweegt. Om te kunnen vaststellen of de kandidaat blijvend succesvol en loyaal zal zijn binnen de organisatie, wordt de scan ook gebruikt om de ‘binnenkant’ van het betreffende bedrijfsonderdeel in kaart te brengen. Zo kan worden vastgesteld of waarden en gedragspatronen met elkaar matchen. 

De purpose scan is een unieke scan die al meer dan 10.000 keer succesvol is toegepast. Daarnaast is de scan heel eenvoudig online in te vullen. 

Aanpak

Wanneer je als organisatie ervoor kiest te gaan samenwerken met Work2Fit wordt er altijd een maatwerk programma samengesteld. Op hoofdlijnen worden de volgende stappen doorlopen.

1. Samen brengen we de huidige situatie en doelstellingen van de organisatie in kaart tijdens een intake gesprek. 

2. Afhankelijk van de omvang van de organisatie worden sleutelfiguren gevraagd om de scan online te maken. Alle deelnemers krijgen daarna één-op-één feedback en zullen geïnterviewd worden om hun visie en kijk op de organisatie in beeld te brengen. Deze resultaten worden geïntegreerd om zo een inzichtelijke analyse te kunnen maken van de bestaande bedrijfscultuur.

3. Voor iedere vacature worden de (veelbelovende) kandidaten door ons gescreend. Om een volledig beeld en advies te kunnen uitbrengen interviewen we de meest geschikte kandidaten voor de vacature. De interviews hebben een vergelijkbare basis als de purpose scan en zijn gericht op de diepere overtuigingen en waarden, die de effectiviteit binnen een bepaalde cultuur bepalen. Er wordt advies gegeven met welke kandidaten de beste match wordt bereikt. Als daarvoor aanleiding is en indien gewenst, kunnen we ook adviseren over de bestaande bedrijfscultuur. Aanpassingen die kunnen leiden tot een betere match met potentiële veelbelovende kandidaten, worden dan inzichtelijk gemaakt.

4. Wij bieden additioneel een vorm van een onderhoudscontract aan, waarbij we (nieuwe) medewerkers ook verder begeleiden om de match met het bedrijf te optimaliseren.

Prijzen zijn afhankelijk van de verwachte afname van het aantal scans en de keuze voor aanvullende diensten.

Using Format