Aanpak

Aanpak

Als je kiest voor Work2Fit ben je verzekerd van een empathische coach met een brede ervaring in het bedrijfsleven en die gericht is op concreet resultaat. Het gezamenlijke traject ziet er als volgt uit:

1.    Intake
Samen bespreken we je coaching vragen en help ik je die verder scherp te krijgen. Na de intake vul je de scan online in.
+ 2 weken

2.    Feedback
We bespreken de uitkomsten van de scan, gaan we dieper in op je coaching vragen en proberen we die samen te beantwoorden. Op basis hiervan word je instaat gesteld de volgende stappen te zetten in je loopbaan.
+ 3-4 weken

3.    Opvolging
Tijdens onze bijeenkomst staan we stil bij de belangrijkste conclusies uit de scan en hoe het lukt om deze in de praktijk toe te passen zoals in het feedback gesprek besproken. Vragen die je nog hebt of obstakels die je nog ervaart bespreken we samen, waarna je hiermee verder aan de slag kunt. Aan het einde van het traject ontvang je een volledig feedback rapport waarin alle inzichten nogmaals na te lezen zijn.

De totale kosten van dit traject: 1.250,- euro. 

Using Format