Aanpak

Wanneer je als organisatie ervoor kiest te gaan samenwerken met Work2Fit wordt er altijd een maatwerk programma samengesteld. Op hoofdlijnen worden de volgende stappen doorlopen.

1. Samen brengen we de huidige situatie en doelstellingen van de organisatie in kaart tijdens een intake gesprek. 

2. Afhankelijk van de omvang van de organisatie worden sleutelfiguren gevraagd om de scan online te maken. Alle deelnemers krijgen daarna één-op-één feedback en zullen geïnterviewd worden om hun visie en kijk op de organisatie in beeld te brengen. Deze resultaten worden geïntegreerd om zo een inzichtelijke analyse te kunnen maken van de bestaande bedrijfscultuur.

3. Voor iedere vacature worden de (veelbelovende) kandidaten door ons gescreend. Om een volledig beeld en advies te kunnen uitbrengen interviewen we de meest geschikte kandidaten voor de vacature. De interviews hebben een vergelijkbare basis als de purpose scan en zijn gericht op de diepere overtuigingen en waarden, die de effectiviteit binnen een bepaalde cultuur bepalen. Er wordt advies gegeven met welke kandidaten de beste match wordt bereikt. Als daarvoor aanleiding is en indien gewenst, kunnen we ook adviseren over de bestaande bedrijfscultuur. Aanpassingen die kunnen leiden tot een betere match met potentiële veelbelovende kandidaten, worden dan inzichtelijk gemaakt.

4. Wij bieden additioneel een vorm van een onderhoudscontract aan, waarbij we (nieuwe) medewerkers ook verder begeleiden om de match met het bedrijf te optimaliseren.

Prijzen zijn afhankelijk van de verwachte afname van het aantal scans en de keuze voor aanvullende diensten.

Using Format